Versionsinformation Projekt Dwarfhammer.  
Sektioner:
   Nyheter
   Kreatörerna
   Om Projektet
   Dimmornas Ö
   Programskillnader
   Utvecklingsfronten
  
Projekthistoria
 
Veckans Fråga:

Vilken ny figur skulle du vilja ha tillagd i "huvudväljarmenyn"?

Dr Bombay
Abe Lincoln
Bruce Lee
Stjärngosse

 
Information:
10716 besök sen 000627
240 nerladdningar sen 000627

Senaste versionen av...
Dimmornas Ö: 0.45a - 011220
EnigmaTrix: 0.095 - 011220
 
Onödiga fakta:
Nämnas innan läsaren börjar läsa om de omfattande och spännande ändringarna i Dimmornas Ös versionshistoria är att versionsnumren ingalunda representerar hur stora förändringar det har skett i programmet. I de fall programmet hoppar från version 0.30 till 0.40 kan man kanske utgå ifrån att det har ändrats rätt mycket. Men arbetstiden mellan version 0.21 och 0.22 är tex ca 10 minuter medan arbetstiden mellan 0.41 och 0.42a är ca 50 timmar. Rent allmänt gäller att ju mer avancerat programmet har blivit ju mer är det ändrat mellan de olika versionerna. Är det väldigt små med nödvändiga ändringar har vi efter 0.40 infört a, b, c osv. -versioner på programmet.
Informationen här är på inget sätt fullständig och innan version 0.40 finns det inte heller något sätt att göra den mer fullständig eftersom Christian inte då var så noga med att beskriva ändringarna i programmet mellan de olika versionerna.
Mer information om vad som har skett mellan versionerna efter 0.30 går dock att skaffa fram. Lättast genom att vänta på Enigmatrix versionshistoria som kommer att finnas här till allmän beskådan inom kort.
Dimmornas Ö 0.01

981207

Den absolut första versionen av Dimmornas Ö någonsin. Ett tämligen meningslöst program där det enda man kan göra är att skriva in sitt namn & välja vad man vill ha för dryck med sig på sitt äventyr. Dessutom får man sina värden framslumpade. Efter dessa val kan man välja att se info om sin figur samt att avsluta programmet. Väljer man att titta på info om sin figur så är det meningen att informationen som blivit framslumpad samt informationen som man valt ska visas. Så är dock inte fallet utan samtliga variabler visas fel. Om man dessutom skriver bokstäver istället för siffror så dyker hela programmet.
Dimmornas Ö 0.02

981207

Efter att suttit ett mycket bra tag med koden lyckades Christian äntligen med att få variablerna att visas korrekt då man väljer att kolla på info om sin figur. 
Dimmornas Ö 0.03

981207

Inga direkta nyheter förutom att koden numera är uppdelade i funktioner istället för i en enda stor huvudfunktion.
Dimmornas Ö 0.04

981208

Här hade vi lagt till en infotext som man kunde välja att läsa när man startade programmet.
Dimmornas Ö 0.05

981208

Smärre omstruktureringar i programmet. Vi lade även dit en temporär text för att kolla så att kapitelhanteringstrukturen fungerade bra. Det gjorde den inte. Så man kan inte spela det lilla temporära äventyret eller så.
Dimmornas Ö 0.06

981211

Kapitelhanteringen fungerar nu. Det är faktiskt den första "spelbara" versionen någonsin. Spelet är dock fantastiskt kort. En liten bugg som vi inte upptäckte på mycket länge hade oxå smugit sig in. Om man av en händelse skrev tex 12 som svar på frågan "Vad gör du?" i slutet av ett kapitel skulle det gå fantastiskt fel. Systemet är ju uppbyggt på det sättet att svaren består av en siffra. Därför skulle programmet i det här sammanhanget tolka svaret som 1. 2 skulle dock sparas i minnet och när frågan "Vad gör du?" i nästkommande kapitel skulle dyka upp skulle 2 automatiskt bli svaret och man skulle komma till ett nytt kapitel. Vilket skulle leda till att man överhuvudtaget inte skulle kunna varken se eller ha en chans att välja något i kapitelval 2. 
Dimmornas Ö 0.07

981212

Texten är mindre förändrad och misslyckade försök till att lösa problemet med att programmet dog när man skrev bokstäver där man borde skrivit siffror hade gjorts. Dock utan större framgång.
Dimmornas Ö 0.08

981214

Problemet som gjorde att poängvärdena blev fel var här tillfixad och även problemet som gjorde att programmet dog om man skrev bokstäver där man borde skrivit siffror.
Dimmornas Ö 0.10

981230

För att riktigt hårdtesta spelstrukturen fixade vi ihop ett temporärt äventyr. Programmet kändes på nåt sett nytt och fräscht så vi valde att detta är början på version 0.1x epoken och hoppade därför över version 0.09. Försöket visade sig fruktsamt och vi fick mersmak. Strax efter detta beslutade vi att skippa Ian Livingstones historia och skriva vår egen.
Dimmornas Ö 0.20

990105 - 00:52

Anledningen till det stora versionshoppet är att väldigt mycket är förändrat. Spelet heter du "Dimmornas Ö" och all text i detta är vår egen. Man hade även möjlighet att under spelandet välja att skriva S, A eller H. Skriver man S får man fram en sida med status om sin spelfigur, skriver man H får man fram en kortare text som förklarar grundläggande begrepp i spelet och skriver man A så avslutas spelet villkorslöst.
Dimmornas Ö 0.21

990105 - 01:18

Vi hade här blivit medvetna om buggen med kapitelhanteringen som omtalas i ver 0.06 informationen och löst den. Detta medförde bland annat ett enklare sätt att göra val på. Eftersom de flesta svar utgörs av att användaren skriver en siffra eller bokstav så har alla val som inte kräver mer än ett tecken som svar ändrats så att man bara behöver trycka ner knappen. Man slipper med andra ord att få tecknet printat på skärmen och sen trycka enter.
Dimmornas Ö 0.22

990105 - 01:49

Den enda skillnaden mot föregående version var att textfärgen på ett ställe av ändrat till röd.
Dimmornas Ö 0.23 990105 - 04:41
Nu är hela programmet färglagt enligt uppgjorda regler. Dessutom är en röd list högst uppe på skärmen ditlagd där man kan se allmän info om programmet. Några andra smärre problem är dessutom lösta.
Dimmornas Ö 0.24

990105 - 14:24

Småfixar i texten gjorda. Man kan nu dessutom skriva mellanrum i namnet man väljer.
Dimmornas Ö 0.25

990106 - 02:58

Introtexten är numera med. Så nu står man inte längre hux flux utanför ett hus utan att veta varför. Jag glömde att ändra versionsnumret högst uppe på skärmen.
Dimmornas Ö 0.26

990107 - 01:06

Lite fler texter inlagda och dessutom en funktion som underlättar lite för oss spelskapare. En stor nyhet med den här releasen är att man numera även kan dö i spelet.
Dimmornas Ö 0.27

990110 - 04:10

Funktionen i början där man hittills fått välja magisk dryck är nu ersatt med ett annat form av "bonussystem" för att göra spelaren lite mer aktiv i skapandet av sin spelfigur. Detta går ut på att man får välja att öka på skickligheten eller styrkan två poäng.
Den irriterande textmarkören är numera gömd då den inte behövs. En stridsfunktion är dessutom implementerad. 
Dimmornas Ö 0.28

990125 - 16:49

Mer text är inlagd. Dessutom är valmenyn i början av spelet borttagen eftersom vi helt enkelt kallt räknar med att människorna som startat programmet är ute efter att spela det. Nu finns en möjlighet att avbryta avbrytningen om man av misstag under selet råkar trycka på A.
Dimmornas Ö 0.29

990321 - 14:18

Egentligen inte så mycket ändrat förutom att man får en mer omfattande text om man väljer att svara nej på frågan om man har spelat spelet förut.
Dimmornas Ö 0.30 (Lars Risting ver 1.0)

990327 - 16:54

De sista kapitlena som knyter samman det hela är nu ditlagda. Lite ascii-bilder och blippande är med för syns skull. Dessutom har vi knåpat ihop lite texter om projektet och oss som gjort det. För att spelaren ska kunna välja dessa är en ny valmeny inlagd i början av spelet. Denna är styrd med piltangenterna och enter på ett mycket föredömligt sätt. Lite introgrejer är med oxå. En Dimmornas Ö -logga, TMUAFM-logga och en störande grej i början.
Dimmornas Ö 0.40

000406 - 12:04

Ny version av spelet som är baserat på det åtta månader långa arbetet med den nya  helt och hållet omskrivna spelmotorn. Alla texter i spelet läses nu in från krypterade filer på hårddisken istället för att ligga direkt i programmet. Detta leder till ett mycket mer mångsidigt och utbyggbart program. Detta har dock lett till att det går extremt långsamt mellan kapitelväxlingarna.
Andra nyheter är att du numera är möjligt att spara & ladda sitt spel samt att man kan ställa in en hel del inställningar i spelet. Till exempel kan man nu ändra alla färger till något man tycker är snyggare. Stridsfunktion finns ännu inte implementerat utan det kommer i framtiden.
I övrigt är texten i stort sätt densamma som i förra versionen. Introt är dock helt omskrivet.
En otrevlig bugg finns med här vilket gör att om man när man startat spelet har valt ett namn på fler än 12 bokstäver så bryter programmet ihop då man sparar. Vi ar även problem med <NB>-taggen. 
Dimmornas Ö 0.41

000605 - 23:59

Många nya texter är implementerade i spelet. Tyvärr så är det lilla problemet som vi omtalade i ver 0.40 mer tydligt än någonsin och kapitelväxlingarna är en pina. 
Dimmornas Ö 0.41b

000608 - 19:40

Texterna är en smula ändrade. Tyvärr klantade Christian till det så att den här versionen var ospelbar. Spelfilerna hade nämligen inte suffixet etc.
Dimmornas Ö 0.41c

000610

Samma som 0.41b med den skillnaden att det fungerar.
Dimmornas Ö 0.41d

000615 - 13:00

Över allt i texterna är guldmynt utbytt med silvermynt. Lite andra fixar i texterna är dessutom gjorda.
Dimmornas Ö 0.42a

000630 - 03:30

Problemet med långsamma kapitelbyten är tillfixat. Ävenledes det med <NB>-taggen & det som gör att programmet dör om man sparar med ett namn längre än 12 bokstäver.
En ny funktion gör dessutom att man inte längre kan heta namn som är reserverade för figurer/platser/whatever i spelet.
Många andra mindre och större buggar är fixade.
Dimmornas Ö 0.43a

001209 - 14:29

En mycket bra release även det här. 33 stora och små ändringar har gjorts och tre viktiga funktioner har blivit skrivna och implementerade. Äntligen går det att slåss med monster igen. Faktum är att den nya stridsfunktionen är mycket bättre än den gamla även om den inte är så omfattande som vi hade tänkt oss. Men i och med att Andys manus inte är färdigskrivet så vet vi ännu inte vad so kan behöva implementeras i en fullständig stridsfunktion. Därför väljer vi att avvakta. En annan ny funktion är tärningsspelfunktionen. Den är helt och hållet ny och vi har aldrig sett dess like förut i Dimmornas Ö sammanhang. En annan nyhet som vi är mycket glada över är den nya spara/ladda-funktionen som sedan förra releasen har utvecklats mycket och är numera riktigt användarvänliga.
Dessutom finns även en ny funktion implementerad som styr "inputs" från användaren. Detta innebär inte så mycket förutom att vi nu lättare kodmässigt kan styra användare att bara göra val som är "tillåtna". En synlig förbättring innebär det dock. Klockan nere i det högra hörnet av skärmen uppdateras nu hela tiden.
Tyvärr har de nya funktionerna ökat minnesanvändningen så mycket att man efter ett avslutat fel får upp ett meddelande om att programmet har utfört ett minnesallokeringsfel. Bortsett från att det är störande innebär det inga direkta problem för de som kör med DOS 6 som tyvärr måste starta om datorn.
Dimmornas Ö 0.44a

010727 - 01:40

En release som lagt till mycket funktionalitet till programmet med funktioner som dock inte direkt höjer spelkänslan så särdeles mycket.
Den absolut största nya funktionen,  tillika den som Christian arbetade med mest, var självklart den nya anteckningarfunktionen. Andra viktiga nyheter var till exempel lösningen på buggen som orsakade minnesallokeringsfel i fighter-funktionen samt funktionen som tillför en textmarkör vid tillfällen då man kan skriva in text.
Många små problem och logiska glapp i texterna var dessutom tillfixade.
En ny om-spelet-text som bättre täcker alla spelets nytillkomna funktioner lades dit och mycket begränsad, eller snarare inte så användarvänlig, färgtemastöd fixades.
Buggar som rörde ansiktena i spara/ladda-funktionen (nya ansikten finns dessutom i den här releasen) och event1 (detta ledde till att Zarzel visste vad man hette oavsett om man varit där tidigare eller inte) rättades även de till och citatet togs bort från spelets slut. Man kan dessutom numera byta färg på samtliga element i spelförstret. En massa debug-kod togs bort från exe-filen vilket ledde till att den minskade dramatiskt i storlek. Spelet levereras dessutom från och med den här releasen med ett installationsprogram.
Dimmornas Ö 0.45a

011220 - 02:05

Mycket av den kod som legat till grund för hela projektet hade i den här releasen rivits upp och ersatts med nya skinande idéer. Hela det eminenta system för att behandla krypteringen och inläsningen av scriptsystemet som man satte samman hösten 1999 har här totalt bytts ut. Detta mot ett system som framför allt var säkrare och mer hanterbart. Krypteringen har blivit bättre och en annan stor fördel är att datafilerna nu endast levereras som en enda stor fil. Grandiost!
En annan stor nyhet var att Andreas nya inledning har börjat läggas in i spelet. Dock inte allt men ändå ett smakprov på vad som komma skall. I övrigt har det inte hänt så mycket som förhöjer själva spelkänslan i den här releasen. Många små buggar som mer är irriterande än fatala har rättats till. Tillexempel visas nu rätt ansikte på spelaren i tärningsspelarfunktionen, man warpas inte ut ut Sarob när man köper mat och programmet kan nu visa citattecken.
Så får vi ju inte glömma att det har lags till 5 nya ansikten.
   

(C) Christian Lind-Thorsen & Andreas Nyberg 1998-2023