Problem - lösta (101 st)  
Sektioner:
   Nyheter
   Kreatörerna
   Om Projektet
   Dimmornas Ö
   Programskillnader
   Utvecklingsfronten
  
Projekthistoria
 
Veckans Fråga:

Vilken ny figur skulle du vilja ha tillagd i "huvudväljarmenyn"?

Dr Bombay
Abe Lincoln
Bruce Lee
Stjärngosse

 
Information:
10716 besök sen 000627
240 nerladdningar sen 000627

Senaste versionen av...
Dimmornas Ö: 0.45a - 011220
EnigmaTrix: 0.095 - 011220
 
Onödiga fakta:
Problem #

Datum:

Status:

Ska vara fixat i version: Beskrivning av problem:

1 000530 struket - Fanfaren i början av spelet är väldigt ful och b-ig.
2 000530 struket

-

"Dimmornas Ö"-loggan i början av spelet är lite disharmonisk.
3 000530 struket - Valmenyn borde kunna göras snyggare. Är nu beskriven som "En dvärg insprängd i ett evigt mörker".
8 000530 löst DÖ 0.41 Hälsopoängen och skicklighetspoängen har mixats upp. Hälsan ska vara den höga och skickligheten den lite lägre.
9 000530 löst ETND 0.092 Korta ner texten "Din utrustning består av:" till kort och gott "Utrustning:".
10 000530 löst ETND 0.092 Guldmynt ska i hela spelet bytas ut mot silvermynt.
11 000530 löst ETBF 0.093 En variabel för hur många fiender man dödat ska vara med.
12 000530 löst ETND 0.092 Väljer man att avsluta spelet kanske man skulle få välja att bara återgå till huvudmenyn.
13 000530 löst DÖ 0.41 Kentcitatet i slutet ska bort i spelversionen.
14 000530 löst ETBF 0.093 Ladda/Spara-funktionerna är inte särskilt imponerande. Ska skrivas om till något bättre.
15 000530 löst DÖ 0.41 "Om spelet"-texten ska innehålla information om hur man spelar.
16 000530 struket

-

Andy tycker att färgerna på de två listerna högst upp och längst ner är fula och borde ändras till grönt.
18 000530 löst DÖ 0.41 Man ska i början av spelet inte få välja hurvida man ska läsa introtexten eller inte. Det måste man hädanefter.
19 000530

löst

DÖ 0.41 Allmänna problem med texten.
20 000530 löst

ETBF 0.093

Införa stridsfunktion.
21 000530 löst DÖ 0.41 Animationen i början av spelet hackar om man kör det i ett fönster i windows. Kan bli bättre om man inte clearscreanar utan bara lägger ny ascii över.
22 000530 löst DÖ 0.41 Även om man stängt av ljudet i inställningarfunktionen får man ljud på TMUAFM och DÖ-loggan i början.
23 000530 löst DÖ 0.41 Då man väljer vilken slot man ska ladda finns ingen textmarkör.
24 000530 löst DÖ 0.41 När man sla välja slot är texten felplacerad. Det man skriver borde komma direkt efter kolon-tecknet.
25 000530 löst ETBF 0.093 Tärningspelsfunktionen ska implementeras.
26 000530 löst DÖ 0.41 Exe-filens namn i spelet ska inte vara ETND.EXE
27 000530 löst DÖ 0.41 "Om Spelet"-texten ska inte vara kapitel 100 eftersom det snart kommer att finnas en hel del fler kapitel än så.
28 000530 löst ETBF 0.093 Man kanske skulle dela upp skicklighetsvariabeln i två separata. En för anfall och en för försvar. En sköld har man ju tex inte nån nytta av vid anfall.
29 000530 löst ETND 0.092 <NB>-taggen fungerar inte som den ska. Om man går in i status-funktionen så är det inte säkert att texten kommer att ta samma väg när den ska återskapas när man kommer ur den. Om man tex just fått en pryl eller ett event som ett av "kapitlelvägen" beror på blir det fel. Ska lösas med en form av history-funktion som lagrar de senaste kapitlen.
30 000530 löst ETND 0.092 "486"-problemet (även kallad "486-buggen") ska lösas. Spelet fungerar onödigt långsamt på grund av att det inför varje kapitelbyte söker på hårddisken reda på filen som innehåller det sökta kapitlet. Istället kan man när spelet startar läsa igenom alla filerna i katalogen och spara vilka som innehåller vilka kapitel till en variabel. Det borde göra programmet snabbare.
31 000530 Struket - Införa en funktion för att underlätta vid tillfällen då man vill handla något i spelet.
32 000530 Omformulerat (se bugg 87) - Förbättra krypteringen i ET-systemet. Införa nycklar etc.
33 000530 Struket (se bugg 87 & 116) - En validator-funktion vidkrypteringen vore trevligt. Men risken finns att den i så fall kan bli lite komplex. Undersök saken!
36 000530 struket - Andys idé om "varningsdocka" kanske skulle implementeras i koden på ett sidigt sätt?
37 000530 löst ETMS 0.095 Speltexterna borde finnas i speciella batch-filer istället. Så att man slipper släppa en helt ny version av programmet att ladda ner bara för att man ändrat i texterna en smula (se bugg 88).
38 000530 Skjutet på framtiden - Införa "hedersbeteckningar" i spelet.
39 000531 löst DÖ 0.41 Adressen man ska maila till ska inte vara
tisse@wineasy.se.
41 000531 löst DÖ 0.41 Ändra felstavningen "Tack för att du spelet".
42 000603 löst ETND 0.092 Längden på objekten måste ha samma längd i OBJEKT/EVENT-filen (dvs vissa objekt måste ha massor av mellanrum eftersig) annars kommer de bokstäverna som "inte finns att fyllas ut av de från föregående objekt.
43 000603 löst ETND 0.092 Byta namn på <ENDCHAP> till </CHAP>
44 000603 löst DÖ 0.41 GOLD-variabeln ska kunna sättas till ett fast värde med taggen <GOLD:x> där x är det nya värdet på variabeln.
45 000603 löst ETND 0.092 Fixa så att SP och HP oxå går att sätta
till ett värde.
47 000603 struket - Variabel för mat?
48 000603 Struken - Tak för variablerna SP, HP och GOLD?
49 000603 löst ETND 0.092 Adress till hemsidan fint och tydligt?
50 000603 löst ETND 0.092 Vill man använda funktionen som printar ut kapitel (tex "om spelet"-texten) så går det av nån anledning inte att fixa in ett fyrsiffrigt kapitel.
51 000603 Struket (se bugg 87) - Krypt-funktionen ska förbättras rent utseendemässigt. Stöd för fler filer etc.
52 000603 löst ETBF 0.094 Anteckningar-funktionen ska fixas så att den funkar.
53 000603 löst ETND 0.092 Om man har ett namn över 12 bokstäverså bryter spar-funktionen ihop av nån jäkla anledning.
54 000603 löst ETND 0.092 Ljuden i introt (etc) ska in i sounds()-funktionen.
55 000605 löst ETND 0.092 Fixa till en hemlig-funktion som underlättar saker och ting för oss som gör spelet. Man ska där kunna sätta variabler och vilket kapitel man ska komma till.
56 000610 Struken (se bugg 87) - Funktion för att enkelt låta programmet sätta slumpmässiga namn (ur en lista) på filerna det krypterar.
57 000611 löst ETND 0.092 Adda stöd för tecknena = och @ i krypteringen och dekrypteringen.
58 000611 löst ETND 0.092 Reserverade namn (dvs de namn personer i spelet har ska inte kunna väljas). Dessa ska läsas in från en fil.
59 000611 löst ETND 0.092 Skriver man mellanrum då man väljer namn kommer programmet att krasha. Vilket ju inte är så jäkla bra.
60 000611 löst ETND 0.092 Stöd för Å, å, Ä, ä, Ö, ö och é i ANSI-format (windows-format) ska addas.
61 000612 löst ETND 0.092 När man valt sitt namn ska detta namn automatiskt göras om så att första bokstaven är stor och resten små. Detta för att det inte ska bli alltför svårt att hindra folk från att använda reserverade namn.
62 000616 struket - Dimmornas Ö ska vara tidsbegränsat.
63 000617 löst ETND 0.092 Password-skyddet för att komma åt krypteringsfunktionen är buggigt. Skriver man korrekt lösenord men råkar skriva en bokstav för mycket och sen använde backspace för att ta bort det säger programmet att det är fel lösenord.
64 000617 löst ETND 0.092 Om man i krypteringsfunktionen väljer att avbryta utan att kryptera något (man trycker man ändra ord 99 och enter) många man trycka in mellanrum för att komma till huvudmenyn. Man blir dock inte promptad att göra det eller nåt. Störande om inte annat.
65 000617 löst ETND 0.092 Kapitel med ett nummer över 999 fungerar inte av nån anledning (det ska ju annats stödja upp till 2999 kapitel).
66 000623 löst ETND 0.092 Save-funktionen ska ändras så att spelaren kommer till kapitel x nästan gång han spelet genom definition i taggen <SAVE:x>.
67 000623 löst ETND 0.092 Undersöka om det är möjligt att använda sig av funktionen strcspn. Är den användbar ska spela-funktionen skrivas om (och därigenom även printout-funktionen som skapades som lösning <NB>-tagproblemet). 
68 000623 delvis löst se bugg 69 ETND 0.092 En jäkla massa onödiga variabler ligger och tar upp plats i minnet och i programfilen. Crypt och decrypt-funktionerna skulle till exempel kunna ses över ordentligt.
70 000801 löst ETBF 0.093 Variabel för "stridsskadeverkan"...
71 000808 löst DÖ 0.43 Om man väljer att ladda ett spel och väljer en slot som inte finns så avslutas spelet då det istället borde återgå till huvudmenyn.
72 000809 löst ETBF 0.093 Anpassa koden till att funka med 386 processorer och senare istället för 8086 eller senare.. whoops..
73 000821 löst ETBF 0.093 Då inställningsfilen återställs står det att man ska trycka på mellanslag. Men i realitet går det att trycka på vad som helst.
74 000824 löst ETBF 0.093 Om man använder sig av taggen <soundx> i spelet så spelas ljudet upp varje gång filen där man använt taggen accessas.
75 001010 löst ETBF 0.093 Reloadindex-funktionen ska fungera annorlunda. Istället för att reloadindex skapar en fil på hårddisken med katalogfilsindexen så ska den skicka tillbaka en variabel med denna information. Detta snabbar upp programmet lite.
76 (komplement till #28 & #70) 001010 löst ETBF 0.093 SP (skicklighetspoäng) ska delas upp i AP (anfallspoäng) och FP (försvarspoäng). Dessutom ska variablen SSV (stridsskadeverkan) läggas till i och med adderandet av den nya stridsfunktionen. Detta leder till att den del taggar som rör dessa variabler ska tas bort /läggas till. Även andra delar av programmet (spara-funktionen tex) måste ändras i och med detta. HP (hälsopoäng) byter dessutom namn till KP (kroppspoäng).
77 001010 löst DÖ 0.43 Spelet avslutas inte på korrekt sätt om man dör i ett laddat spel.
78 001010 löst ETBF 0.093 Variabel som visar antalet objekt.
79 001010 löst ETBF 0.093 Lägga till variabler för att visa speltiden, när man sparade spelet senast, när spelaren började samt hur många gånger man sparat (vilket iofs inte är en tidsvariablel.. men ändå..). Dessa ska naturligtvis kunna printas ut med taggar samt printes ut i statusfunktionen.
80 (komplement till #78 & #11) 001010 löst ETBF 0.093 Dessa ska kunnas printas ut via taggar och på statusskärmen. Dessutom ska det finnas en nextchap-tagg som regleras av dessa variabler var för sig.
81 001010 struket (se bugg124) - Stöd för att kunna ändra ett objekts eller events värde efter en viss tidsperiod. Antingen riktig tid eller "tidsperioder" (se problem #82).
82 001010 struket (se bugg124) - Lägga till en variablen för "tidsperioder" i spelet. Detta för att kunna reglera funktionen i problem #81.
83 001010 löst ETBF 0.093 Om man får eller förlorar värden i variablerna AP, FP, KP, GOLD eller SSV i ett kapitel för att sen direkt accessa någon utomstående funktion (text Status-, Inställningar- eller Avsluta-funktionen) för att sedan återgå till spelet så kommer man att få / förlora detta värde igen.
87 010411 löst ETMS 0.095 Ny krypteringsfunktion med bland annat stöd för nycklar. Denna tillsammans med den nya funktionen för att ha speltexterna i en och samma fil (bugg 88) gör hanteringen av speltexterna milsvitt bättre. 
88 010411 löst ETMS 0.095 Skriva om spelmotorn så att den kan läsa in / skriva till speltexterna från en och samma fil (se bugg 37).
89 010411 löst ETBF 0.094 I och med den nya anteckningarfunktionen (bugg 52) måste penna och anteckningsblock finnas med i inventorylistan.
90 010411 löst ETBF 0.094 Svärd och fackla måste vara med i intventorylistan.
91 010411 löst ETBF 0.094 Det måste gå att ändra färg på texten i övre och nedre statuslisten samt på texten och bakgrunden i anteckningarfunktionen.
92 010411 löst ETBF 0.094 De nya ansiktena som tjatats om på hemsidan måste läggas in.
93 010411 löst ETBF 0.094 Minnesallokeringsfelet som uppstod när man spelat 0.43 en del måste optimeras bort.
94 010411 löst DÖ 0.44 "Om spelet"-texten måste skrivas om för att beskriva även de nya funktionerna.
95 010411 löst ETBF 0.094 Programmet ska levereras med en mer förändringsbar installationsfil (självuppackande exe-fil).
96 010411 löst ETBF 0.094 Programmet ska levereras med en readme-fil.
97 010411 löst ETBF 0.094 Då man scrollar bland ansikten med olika höjd i spara/ladda-funktionen blir det ibland fel när "kortare" figurer ska visas. Detta måste lösas.
103 010411 löst ETMS 0.095 Adda stöd för att definiera versionsnummer (av både spel & version av et-definition) via script.
106 010411 löst ETBF 0.094 Lägga till mycket enkelt stöd för färgscheman.
109 010613 löst ETBF 0.094 Citatet i slutet av programmet ska inte vara med längre.
110 010613 löst ETBF 0.094 Det finns ett problem med event ett. Vid nytt äventyr är det alltid ett från början istället för 0.
111 010613 löst ETBF 0.094 Lite nya spelfigurer ska läggas till (ASCII-ansiktet alltså)..
112 010613 löst ETBF 0.094 Möjligheten att välja vilken fil som ska krypteras ska tas bort. det är mycket sällan man bara vill kryptera en fil. Dessutom tar det nästan långsammare att leta rätt på rätt nummer för filen och välja det än att kryptera allting...
113 010613 löst ETBF 0.094 Byta programmets utvecklingsmiljö till Borland C++ 5.0...
114 010613 löst ETBF 0.094 Lägga till stöd för en textmarkör på alla ställen då text ska skrivas in.
116 011202 löst ETMS 0.095 En funktion för att skapa kapitelindexet (chapmap) för den nya krypteringsfunktionen måste in. I sammanband med detta borde en enklare form av scriptvalidator införas för att rätta de vanligaste felen. Eg. kapitel utan slut, kapitel större än 10000 tecken samt att datafilen inte existerar. 
117 011202 löst ETMS 0.095 I och med intåget av den nya krypteringsfunktionen kunde antalet krypteringsfunktioner krympas ner en smula.
118 011202 löst ETMS 0.095 Programmet ska byta namn till Enigmatrix Millstone...
119 011202 löst ETMS 0.095 Det blir knasnär man laddar spel och sen ska se sitt namn i toppen av anteckningarfunktionen..
120 011202 löst ETMS 0.095 " och ' ska kunna användas i scriptet.
121 011202 löst ETMS 0.095 Ansikterna i tärningsspelarfunktionen ska fixas så att de visas så att spelarens ansikte (arthur) alltid visas på rätt plats..
122 011202 löst ETMS 0.095 Gud-funktionen fungerade inte som den skulle...
123 011202 löst ETMS 0.095 När en spelares sparade anteckningar ska visas första gången visas de ibland med felaktiga radbyten. Dessa rättas visseligen till så fort spelaren skriver något med störande är det i alla fall...
   

(C) Christian Lind-Thorsen & Andreas Nyberg 1998-2023